Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας Gaeffective.

H Itbiz, ανέλαβε την ανάπτυξη και φιλοξενία του νέου δικτυακού τόπου (Ιστοσελίδα) της εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων Gaeffective.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2003.

www.gaeffective.gr