Το ανθρώπινο δυναμικό της ITBIZ αποτελείται αφενός από έμπειρα στελέχη, με δεκαπενταετή εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής, και αφετέρου από εξειδικευμένους συνεργάτες με υψηλή τεχνογνωσία στα αντικείμενα τα οποία καλύπτουν.

Σύντομα Βιογραφικά

Χρύσα Πάτσα [C.E.O]

 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ., ΜΒΑ University of Sheffield (Αγγλία).
 • Διαθέτει ευρεία εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών έργων, στις τεχνολογίες διαδικτύου, στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, στις τεχνολογίες πολυμέσων, στο σχεδιασμό διαδικτυακών προϊόντων, στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και στην εκπαίδευση από απόσταση (συστήματα LMS).
 • Έχει εξειδικευθεί στην ανάδειξη πολιτιστικού και πολιτισμικού υλικού με την συνδυασμένη χρήση νέων τεχνολογιών (Internet, On-line multimedia και CD-ROM)
 • Έχει να επιδείξει ευρύ μελετητικό και συγγραφικό έργο και έχει σχεδιάσει σύνθετα On-line πληροφοριακά συστήματα.
 • Φέρει την ευθύνη του conceptual design των διαδικτυακών εφαρμογών που αναπτύσσει η εταιρία και του σχεδιασμού νέων προϊόντων και λύσεων που προσφέρει η εταιρία.
 • Έχει την ευθύνη του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρίας και της εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

 

Κωστής Φαρμάκης [Digital media development]

 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό στις Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα Ε.Α.Π.
 • Έχει εξειδικευθεί στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού ενώ διαθέτει επίσης σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο της ανάλυσης αναγκών και σχεδίασης εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο της ψηφιακής φωτογράφησης, λήψη video, επεξεργασία πολυμεσικού υλικού και δημιουργία 360 Virtual Tours

 

Χρήστος Μέγας [ Lead Programmer – R&D ]

 • Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάλυση και τον προγραμματισμό εφαρμογών λογισμικού, στον σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων βασιζόμενων στην τεχνολογία του Internet, στην διαχείριση δικτύων και στον σχεδιασμό δικτυακών συστημάτων.
 • Διαθέτει άριστη γνώση όσον αφορά τις τεχνολογίες του Internet, το σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση IP δικτύων και servers. Η τεχνογνωσία του καλύπτει τη χρήση C/C++, Java, J2EE, ASP, PHP, Perl XML, Javascript, VBScript, Servlets, web services καθώς και βάσεις δεδομένων (SQL Server, MySQL, Oracle).

 

Βασίλης Χρηστάκος [Υπεύθυνος Αττικής – Πελοποννήσου]

 • Αρχαιολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και πτυχιούχος του τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΑΤΕΙ Λάρισας.
 • Διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση έργων.
 • Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην επιχειρηματική αξιοποίηση των τεχνολογιών του Internet, στις δικτυακές τεχνολογίες και στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.
 • Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία σε σχεδιασμό πλάνων προβολής και διαδικτυακού marketing επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.
 • Υπεύθυνος για τις συνεργασίες της εταιρίας στην Αττική και Πελοπόννησο.

 

Γιάννης Γουγουλιάς [Senior programmer – Υπεύθυνος Web Development]

 • Πτυχιούχος του τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΑΤΕΙ Λάρισας
 • Διαθέτει τεχνογνωσία στις τεχνολογίες του Internet και ιδιαίτερα στα συστήματα CMS και στην ανάπτυξη e-shop.
 • Διαθέτει επίσης εμπειρία στην διαχείριση έργων WEB και στο web design.

 

Χρύσα Σούλιου [ Web Development – SEO]

 • Πτυχιούχος του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Πτυχιούχος Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” με κατεύθυνση την Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Με εμπειρία στην διαχείριση έργων WEB, στο web design και στο ψηφιακό marketing.

 

Τηλέμαχος Στυλιανός [Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων]

 • Πτυχιούχος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Αθηνών. Τελειόφοιτος τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων.
 • Διαθέτει άριστη γνώση όσον αφορά τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιακής υποδομής οπτικών δικτύων WDM. Η τεχνογνωσία του καλύπτει τα All – Optical Networks σε επίπεδο δικτύων κορμού και Fiber to the Home σε επίπεδο τελικού χρήστη.
 • Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που αξιοποιούν τις τεχνολογίες του διαδικτύου. Η τεχνογνωσία του καλύπτει τη χρήση PHP, Javascript, VBScript, Servlets, web services καθώς και βάσεις δεδομένων (SQL Server, MySQL).