Εικονικές περιηγήσεις που τοποθετούν τον χρήστη μέσα στο χώρο.

Η itbiz εφαρμόζοντας εξελιγμένες τεχνικές πανοραμικής φωτογράφησης και με τη χρήση ειδικού φωτογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού, μπορεί και παράγει πλήρως σφαιρικά πανοράματα 360Χ180 μοιρών, με βάση τα οποία δημιουργεί εικονικές περιηγήσεις (Virtual tours).

Χαρακτηριστικά των λύσεων που μπορούμε να δώσουμε:

  • Virtual tours σε ένα ή περισσότερα συνδεδεμένα σημεία με πλήρη έλεγχο (zoom in – zoom out, περιστροφή, pan, κλπ) από την πλευρά του χρήστη
  • Ένθεση hotspot σε κάθε Virtual tour
  • Ένθεση Video σε Virtual Tour
  • Γεωγραφική αναφορά των Virtual tours πάνω σε ενεργό χάρτη
  • Παρουσίαση των virtual tour σε πλήρη οθόνη
  • Παρουσίαση των Virtual tour σε όλες τις συσκευές (Η/Υ, smart phones και tablet)

 

Δείγμα έργου που υλοποίησε η εταιρία μας στη Σάμο.

Η Εικονική περιήγηση αφορά 4 διακριτά σημεία με ένα ή δύο πανοράματα σε κάθε σημείο και ένθεση hotspots.