Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Γραφείου Γενικού Τουρισμού του Υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Λάρισας Titanas Travel.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες τόσο για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών του Τουριστικού Γραφείου όσο και για τη διαχείρισή του.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2014.

www.titanastravel.gr