Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας της εταιρίας τυροκομικών Τάχας.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2012.

www.taxas.gr