Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος

Το ηλεκτρονικό κατάστημα SATPLUS ολοκληρώθηκε μέσα στο 2010 και παρέχει πλήρεις δυνατότητες on-line παραγγελίας ηλεκτρονικών ειδών και ψηφιακών συστημάτων.

Περιλαμβάνει πολλαπλές κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων, πολούς τρόπους αναζήτησης προϊόντων και αναλυτική παρουσίαση προϊόντων.

www.satplus.gr