Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος

Ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρίας RITSI Home Collection.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες για ηλεκτρονικές πωλήσεις λειτουργίες, ενώ διαθέτει επίσης αυτόματη διασύνδεση με το ERP σύστημα της εταιρίας για την εύκολη ενημέρωση των προς πώληση προϊόντων.

Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πλήρως δυναμικό και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2012.

www.ritsishop.gr