Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας Pissas Farm.

Το web site της επιχείρησης Pissas Farm είναι πλήρως δυναμικό, με έμφαση στην παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες και Video) καθώς και χαρακτιριστικών των ζώντων ζώων που εμπορεύεται η επιχείρηση. Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκε YouTube Channel και σελίδα στο Facebook με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώμβριο του 2012.

www.pissasfarm.gr