Ανάπτυξη ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας της εταιρείας Metalcom Energy Solutions.

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας για την εταιρεία Metalcom Energy Solutions H ΙΤΒΙΖ ανέπτυξε την ιστοσελίδα της Metalcom Energy Solutions. Μέσω της ιστοσελίδας προωθούνται ενεργειακά κουφώματα, εξωτερικές θερμομονώσεις, πόρτες και αξεσουάρ σε τιμές πολύ ανταγωνιστικές.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2013.

www.metalcom.gr