Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ της εταιρείας itBiz.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2014.

www.itbizdigital.gr