Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας InfoServices.

Η Itbiz ολοκλήρωσε τον δυναμικό ιστότοπο της εταιρίας INFOSERVICES Πληροφορική. H εταιρία ιδρύθηκε το 2009 και εστιάζει κυρίως στην προσεγμένη, άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώμβριο του 2010.

www.infoservices.com.gr