Ανάπτυξη ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε το νέο δυναμικό web site της εταιρείας παραγωγής τεχνητής πέτρας Hellas Stones , το οποίο λειτουργεί σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά.

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας για την εταιρεία Hellas Stones H ΙΤΒΙΖ ανέπτυξε την ιστοσελίδα της Hellas Stones. Μέσω της ιστοσελίδας προωθούνται προϊόντα τεχνητής πέτρας υψηλής ποιότητας, με τιμές πολύ ανταγωνιστικές.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2013.

www.hellasstones.com