Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος

Η Itbiz υλοποίησε το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης Κύπελλα Γιωτάκης. Το e-shop παρουσιάζει τον κατάλογο προϊόντων της επιχείρησης, με παραλλαγές και χαρακτηριστικά όπου απαιτείται και δίνει δυνατότητα για ηλεκτρονικές παραγγελίες.

Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2010.

www.giotakiscups.gr