Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος

H ITBIZ ολοκλήρωσε την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος FindOut.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα FIND OUT ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και παρέχει πλήρεις δυνατότητες on-line παραγγελίας.

Περιλαμβάνει πολλαπλές κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων, πολούς τρόπους αναζήτησης προϊόντων και αναλυτική παρουσίαση προϊόντων.

www.findout.gr