Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας της εταιρίας κατασκευής σφραγίδων Drakotos.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2011.

www.drakotos.gr