Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας Doortrust.

Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί στο Internet ο δικτυακός τόπος της επιχείρησης Doortrust, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής και εμπορίας προϊόντων αλουμινίου.
To web site παρουσιάζει με κατηγοριοποίηση και αναλυτικά τα προιόντα της εταιρίας.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2008.

www.doortrust.gr