Ανάπτυξη ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας της εταιρείας Dion Foods and Health

Μέσω της ιστοσελίδας προωθούνται ελληνικά και μεσογειακά προϊόντα φτιαγμένα από παραδοσιακά συστατικά. www.dion-foods.com

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2013.

www.dion-foods.com