Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος

Η Itbiz κατασκεύασε το ηλεκτρονικό κατάστημα Book Suite το οποίο εξειδικεύεται στην on-line πώληση ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) – books. Το ηλεκτρονικό κατάστημα υποστηρίζει αυτόματες διασυνδέσεις XML με τρίτα συστήματα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνει πληθώρα βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή e-books καθώς και αλληλεπιδραστικές δυνατότητες με το κοινό.

Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πλήρως δυναμικό και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012.

www.booksuite.gr