Ανάπτυξη Ψηφιακής Πύλης

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ψηφιακής πύλης της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας η οποία παρουσιάζει την δραστηριότητα, τα συνέδρια, επιστημονικό και φωτογραφικό υλικό της επιστημονικής εταιρίας.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2007.

www.eze.org.gr