Ανάπτυξη Ψηφιακής Πύλης

Η Itbiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της πύλης για θέματα ΑμΕΑ του ΤΕΙ Λάρισας. Η πύλη παρουσιάζει ειδήσεις και εκδηλώσεις σχετικές με ΑμΕΑ, παρουσιάζει το εργαστήριο ΑμΕΑ του ΤΕΙ Λάρισας και τον εξοπλισμό που αυτό διαθέτει (με φωτογραφίες αλλά και video) ενώ διαθέτει μια εκτενή ενότητα παρουσίασης ειδικού εξοπλισμού για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η πύλη διαθέτει επίσης κατάλογο φορέων και οργανισμών ΑμΕΑ, βιβλιοθήκη εγγράφων, Forum και δημοσκοπήσεις.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2004.

disabled.teilar.gr