Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη – Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου Α.Ε.

Η Itbiz ολοκλήρωσε τον δυναμικό ιστότοπο της εταιρίας “Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη – Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου Α.Ε”, η οποία θεωρείται μια από τις 10 πρώτες βιομηχανίες του κλάδου της. Στον ιστότοπο υπάρχουν λεπτομερής πληροφορίες για την εταιρία και για της δραστηριότητες της.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώμβριο του 2010.

www.xkran.gr