Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Olympic Villa

H ITBIZ ολοκλήρωσε το σχεδιασμό της ιστοσελίδας της πολυτελούς ιδιοκτησίας Olympic Villa, που βρίσκεται στον Πλαταμώνα Πιερίας.

Η έμφαση στην ποιότητα όλων των σχεδιαστικών και λειτουργικών στοιχείων χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη δουλειά.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2015.

www.olympicvilla.gr