Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Focus Project

H ITBIZ ολοκλήρωσε το σχεδιασμό της δίγλωσσης (ελληνικά-αγγλικά) ιστοσελίδας του προγράμματος FOCUS.

Το πρόγραμμα εξυπηρετεί την ιδιαίτερα επιτακτική στις μέρες μας ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη της ενωμένης Ευρώπης.

Η επίσημη ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015.

www.focusproject.gr