Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε το νέο δυναμικό web site της Βιομηχανίας τροφίμων BRETAS S.A., το οποίο λειτουργεί σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά.

Το web site λειτυργεί από τον Οκτώβριο του 2008 και περιλαμβάνει την παρουσίαση της πλήρους γκάμας προιόντων της εταιρίας, η οποία έχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

www.bretas.gr