Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας για το Πρόσβορο Γρεβενών.

Διαδικτυακός τόπος για την παρουσίαση του γραφικού χωριού Πρόσβορο Γρεβενών. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, παρουσίαση εθίμων και τοπικών γιορτών, χλωρίδας και πανίδας της περιοχής καθώς και όλα τα γνωστά τοπωνύμια και ιδιώματα του χωριού.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώμβριο του 2011.

www.prosvoro.gr