Ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης learn.cultureacademy.gr.

Η πλατφόρμα είναι πλήρως δυναμική και έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει πολλαπλά courses τόσο ασύγχρονης όσο και σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης, με μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών.

Η πλατφόρμα είναι κατά SCORM και AICC συμβατή.

Οι λειτουργίες της ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση πληρούν όλες τις απαιτήσεις για δημιουργία, διαχείριση και παρακολούθηση των on-line μαθημάτων.

learn.cultureacademy.gr