Δημιουργία Ιστοσελίδας

H ITBIZ ολοκλήρωσε τη δημιουργία της ιστοσελίδας της διοργάνωσης Παζάρι Λάρισας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτιστικό θεσμό της πόλης που προσφέρει στους επισκέπτες του κάθε χρόνο δεκάδες ωραίες εικόνες και γεύσεις.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει λειτουργίες τόσο για την προβολή και προώθηση της διοργάνωσης όσο και για τη διαχείρισή της, είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2016.

www.pazarilarissa.gr