Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας ΚΕ.Θ.Ε.Α..

H ItBiz, υλοποίησε τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του δίγλωσσου δυναμικού δικτυακού τόπου του Θεραπευτικού Προγράμματος ΕΞΟΔΟΣ του ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Το web site είναι σε μεγάλο μέρος δυναμικό, περιλαμβάνει ολοκληρωμένη παρουσίαση της κοινότητας, των εκδηλώσεων και του έργου της και διαθέτει λειτουργίες αναζήτησης και διαχείρισης δυναμικού περιεχομένου.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2015.

www.kethea-exodos.gr