Ανάπτυξη ιστοσελίδας

H ItBiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη και φιλοξενεί έναν από τους πληρέστερους δικτυακούς τόπους, αυτόν της ΕΔΕΥΑ, μέσω του οποίου δίνονται ασφαλή και αξιόπιστα στοιχεία για την κατάσταση του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης της χώρας μας.

Ο δικτυακός τόπος παρέχει πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ένωσης επιχειρήσεων, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και χρήσιμα στοιχεία για τους ενδιαφερόμενους.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2013.

www.edeya.gr