Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ιστοσελίδα του Ειρηνευτικού Σώμματος Seebrig Επίσημος Διαδικτυακός τόπος του Στρατιωτικού Ειρηνευτικού Σώμματος SEEBRIG (Multinational Peace Force South-Eastern Europe).

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012.

www.seebrig.org