Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας της εταιρίας LYTRAS.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας παραδοσιακών Ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2017.

www.lytras.gr