Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος

H ITBIZ ολοκλήρωσε την κατασκευή της ιστοσελίδας του Ταξιδιωτικού Γραφείου που εδρεύει στη Λάρισα, Gallis Travel.

Το πρακτορείο GALLIS TRAVEL αποτελείται από έμπειρα στελέχη τα οποία είναι καταξιωμένα και έχουν πολυετή πορεία στον τουρισμό.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017.

www.gallistravel.gr