Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας του Πρότυπου Βιομηχανικού Σφαγείου ‘ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ’.

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες σφαγής ζώων, τυποποίησης, διαχείρισης και αδρανοποίησης υποπροϊόντων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση διαδικασιών ποιότητας σε όλη την παραγωγική διαδικασία και τήρηση ιχνηλασιμότητας προϊόντος.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2017.

www.farmaelassonas.gr