Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας.

Σκοπός της Εταιρίας είναι η προαγωγή και η ενθάρρυνση της έρευνας και της τεχνολογίας στον τομέα των ζιζανίων των καλλιεργειών της χώρας, προς όφελος της ελληνικής γεωργίας.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2017.

www.eze.org.gr