Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας του Τεχνικού Γραφείου ΕΡΓΟΔΙΑΤΑΞΗ.

Με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρία και ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αντικείμενο των τεχνικών μελετών, η επιχείρηση μπορεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, ταχύς χρόνους υλοποίησης και απόλυτη αξιοπιστία όσον αφορά το αποτέλεσμα των έργων που αναλαμβάνει.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2016.

www.ergodiataxi.gr