Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της δίγλωσσης (ελληνικά-αγγλικά) ιστοσελίδας της εταιρίας ECO ENERGY.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο χώρο της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των υπολογιστικών αριθμητικών προσομοιώσεων, σε θέματα που σχετίζονται με την κατανάλωση, τη διαχείριση, τη μετατροπή, τη χρήση και την εξοικονόμηση της ενέργειας , σε επίπεδο μελέτης, παρακολούθησης και κατασκευής , με χρήση εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων και μεθόδων.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Μάϊο του 2016.

www.eco-energy.gr