Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας της Σχολής Χορού DANSER.

Οι Dance Art Creators προσφέρουν την απόλυτη Ψυχική Ανανέωση μέσω του ρυθμού και της κίνησης.

Για κάθε ηλικία και χορευτικό επίπεδο, τμήματα όλων των ειδών χορού, με κύριο γνώρισμα τη γνώση και την εμπειρία των καλύτερων και με μοναδικό σκοπό τη δική σας ευχαρίστηση και ψυχαγωγία.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2016.

www.danceforce.gr