Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας της εταιρίας Παράγωγης & Εμπορίας
Ορυκτελαίων – Λιπαντικών CAROIL.

Η Caroil A.E. είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία λιπαντικών-ορυκτελαίων υψηλών προδιαγραφών εδώ και 40 χρόνια.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2017.

www.caroil.gr