Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της δίγλωσσης (Ελληνικά-Αγγλικά) ιστοσελίδας της εταιρείας ΒΙΟΜΠΛΟΚ Χλιάπης.

Η έμφαση στη λεπτομέρεια και στην ποιότητα όλων των σχεδιαστικών και λειτουργικών στοιχείων χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη δουλειά.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Απρίλιο του 2014.

www.bioblock.gr