Κατασκευή Ιστοσελίδας-Blog

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη του blog Barista Life.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τον καφέ και την εκπαίδευση των πελατών χονδρικής πώλησης σε θέματα παρασκευής καφέ.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2014.

www.baristalife.gr