Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας του αρτοποιείου Φούρνος των Γεύσεων.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει λειτουργίες για την προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες του αρτοποιείου.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2015.

www.fournosdeskati.gr