Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Κατασκευή Ιστοσελίδας για την παρουσίαση των προϊόντων πυρόσβεσης, πυροπροστασίας, μέσων ατομικής προστασίας σήμανσης και πυρανίχνευσης της επιχείρησης Χαλάτσης.

Στην ιστοσελίδα προσφέρθηκαν υπηρεσίες σχεδίασης, ψηφιακής επεξεργασίας υλικού και βελτιστοποίηση σε μηχανές αναζήτησης

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2013.

www.xalatsis.gr