Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Ελληνικού Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), με πολλαπλές λειτουργίες ενημέρωσης του κοινού.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012.

www.okana.gr