Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΓΡΑΜΜΗ.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει λειτουργίες για την προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες του οργανισμού.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2015.

www.grammiedu.gr