Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

H ΙΤΒΙΖ ανέπτυξε την τρίγλωσση (Ελληνικά – Αγγλικά – Βουλγαρικά) ιστοσελίδα της εταιρίας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε για την παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει και συγκεκριμένα τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων,Επεξεργασίας πόσιμων και βιομηχανικών νερών και Διαχείριση στερεών απορριμμάτων.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώμβριο του 2013.

www.karkanias.gr