Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας του κέντρου προσχολικής εκπαίδευσηςΑ & Χ Καράτζιου.

Το web site παρουσιάζει αναλυτικά τόσο τις υποδομές όσο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της επιχείρησης, ενώ διαθέτει δυναμική Photo Gallery, Νέα / Ανακοινώσεις καθώς και χρήσιμε πληροφορίες για γονείς όπως άρθρα αλλά και σχετικούς νόμους.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2011.

www.karatziou.gr