Ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης e-ianap.

Η πλατφόρμα είναι πλήρως δυναμική και έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει πολλαπλά courses τόσο ασύγχρονης όσο και σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης, με μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών.

Η πλατφόρμα είναι κατά SCORM και AICC συμβατή ενώ έχει αναπτυχθεί επίσης εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή SCORM πακέτων.

Οι λειτουργίες της ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση πληρούν όλες τις απαιτήσεις για δημιουργία, διαχείριση και παρακολούθηση των on-line μαθημάτων, ενώ το σύστημα εκτός από ασύγχρονη εκπαίδευση υποστηρίζει και σύγχρονη εκπαίδευση με την μορφή εικονικών τάξεων, όπου υπάρχει live τηλεδιάσκεψη με χρήση video και ήχου, διαμοιρασμός πόρων, συνομιλία μεταξύ των συμμετεχόντων και καταγραφή του όλου course.

Για την υλοποίηση της σύγχρονης εκπαίδευσης (εικονικών τάξεων) η εταιρία μας εγκατέστησε και συνέδεσε στο σύστημα ειδικό Server που υποστηρίζει streaming media μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

www.e-ianap.gr