Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας της εταιρίας επίπλων ΤΕΚΤΩΝ.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2011.

www.maggos.gr