Ανάπτυξη Ψηφιακής Πύλης

H Πύλη περιλαμβάνει πλήρη παρουσίαση του Δήμου Φαρσάλων, όλες τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, το πολιτιστικό απόθεμα των Φαρσάλων, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, αλληλεπιδραστικές λειτουργίες επικοινωνίας με τους πολίτες καθώς και διασύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2012.

www.dimosfarsalon.gr