Ανάπτυξη Ψηφιακής Πύλης

Η Επίσημη διαδικτυακή ψηφιακή πύλη του Δήμου Αγιάς, με πληροφόρηση για τα θέματα του Δήμου αλλά και παρουσίαση των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012.

www.dimosagias.gr